Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна ча
Срок за получаване на офертите: 06.12.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 09.12.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0011 с предмет: Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец
Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем
Срок за получаване на офертите: 18.11.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.11.2019 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0010 Публично състезание с предмет:„Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/” от к. 8+300 до км. 12+100“
„Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и
Срок за получаване на офертите: 14.11.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 15.11.2019 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0009 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връз
Срок за получаване на офертите: 30.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 31.10.2019 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0008 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с раб ...
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем
Срок за получаване на офертите: 22.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 23.10.2019 10:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0007 Публично състезание с предмет:“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2019/2020 г.”
„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на прое
Срок за получаване на офертите: 21.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 22.10.2019 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0006 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в ...
Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане н
Срок за получаване на офертите: 03.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 04.10.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0010 с предмет:„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ ...
Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II
Срок за получаване на офертите: 03.10.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 04.10.2019 10:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0005 Публично състезание с предмет:„Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“
„Изготвяне на Генерален план, проучване и Ръководство по проект „Enhancement of social entrepreneurs
Срок за получаване на офертите: 19.09.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.09.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0009 с предмет:„Изготвяне на Генерален план, проучване и Ръководство по проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social”, ...
Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ ХVІІ-50 - з
Срок за получаване на офертите: 23.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 26.08.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0008 с предмет:„Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ ХVІІ-50 - за детска площадка, кв. 49 по плана на гр. Рудозем“