Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Кмет

Румен Венциславов Пехливанов

Роден на 17 април 1977, женен, с две деца.

Образование - висше бакалавър, специалност "Маркетинг" - УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО“ – София;
Магистър - направление ФИНАНСИ, специалност „Счетоводство и контрол“ - ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" - Варна.
От 1999г.е управител в собствена фирма и я ръководи до 2002г., когато започва работа в „Рубелла Бюти“ ЕАД на длъжност Офис мениджър. От 2003г. е Председател на Общински съвет – гр.Рудозем до 2007г. и същевременно от 2005 до 2008г. е ръководител в Банка ДСК ЕАД - Филиал Рудозем. От 2007г. до момента на избирането си ръководи собствена фирма в сектора за високи технологии.
Владее отлично английски и руски език, с експертно ниво на компютърна грамотност.
Преминал курс на обучение в Германия по програма „ЛИДЕР” и другите финансови инструменти на ЕС.

Кмет на Община Рудозем