Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и

Срок за получаване на офертите: 14.11.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0009 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”

Решение за откриване на процедура, публикувано на 23.10.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 23.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 10.02.2020 г.

Обявление за изменение, публикувано на 07.04.2021 г.

Обявление за приклюване на договор за обществена поръчка, публикувано на 04.08.2023 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 23.10.2019 14:41:39
Обявление за поръчка
Публикувано на : 23.10.2019 14:41:49
Документация за участие
Публикувано на : 23.10.2019 14:41:58
ПРОЕКТИ
Публикувано на : 23.10.2019 14:42:07
Протокол №1
Публикувано на : 30.12.2019 14:39:58
Протокол №2
Публикувано на : 30.12.2019 14:40:10
Окончателен протокол
Публикувано на : 30.12.2019 14:41:03
Решение №456 от 30.12.2019 г
Публикувано на : 30.12.2019 14:41:16
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 10.02.2020 13:08:26
Договор №10 от 31.01.2020 г.
Публикувано на : 10.02.2020 13:08:39
Обявление за изменение
Публикувано на : 07.04.2021 13:37:27
Анекс №1 към Договор №10 от 31.01.2020
Публикувано на : 07.04.2021 13:40:25