Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на изпълнител на СМР за обект „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и

Срок за получаване на офертите: 14.11.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0009 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства - I етап”

Решение за откриване на процедура, публикувано на 23.10.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 23.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 10.02.2020 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 23.10.2019 14:41:39
Обявление за поръчка
Публикувано на : 23.10.2019 14:41:49
Документация за участие
Публикувано на : 23.10.2019 14:41:58
ПРОЕКТИ
Публикувано на : 23.10.2019 14:42:07
Протокол №1
Публикувано на : 30.12.2019 14:39:58
Протокол №2
Публикувано на : 30.12.2019 14:40:10
Окончателен протокол
Публикувано на : 30.12.2019 14:41:03
Решение №456 от 30.12.2019 г
Публикувано на : 30.12.2019 14:41:16
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 10.02.2020 13:08:26
Договор №10 от 31.01.2020 г.
Публикувано на : 10.02.2020 13:08:39