Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 25.03.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 26.03.2019 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0002 Публично състезание с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем“
"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени п
Срок за получаване на офертите: 06.02.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 07.02.2019 10:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0001 Публично състезание с предмет:"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени позиции
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и
Срок за получаване на офертите: 17.12.2018 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем” по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.001 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строител ...
„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез
Срок за получаване на офертите: 13.12.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 14.12.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0032 Публично състезание с предмет:„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез доставка и монтаж на нови осветителни тела“
„Доставка на горива за отопление за нуждите на Община Рудозем“
Уникален номер в Регистъра на АОП 00254-2018-0031 Договаряне без предварително обявяване: „Доставка на горива за отопление за нуждите на Община Рудозем“
„Реконструкция на улица от о.т.144 до о.т.102 с.Елховец”
Срок за получаване на офертите: 12.11.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.11.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0009 „Реконструкция на улица от о.т.144 до о.т.102 с.Елховец”
„Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътн
Срок за получаване на офертите: 22.11.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 23.11.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0030 Открита процедура с предмет:„Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по четири обособени позиции
„Доставка на оборудване за медицински кабинети на територията на Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 18.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.10.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0008 „Доставка на оборудване за медицински кабинети на територията на Община Рудозем“
„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията н
Срок за получаване на офертите: 01.11.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 02.11.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0029 Публично състезание с предмет:„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, в изпълнение на проект на община Рудозем, фина ...
„Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията н
Срок за получаване на офертите: 29.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 30.10.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0028 Публично състезание с предмет:„Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квотата на Община Рудозем“ по обособени ...