Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
За общината

В най-югоизточните части на Западните Родопи, по долината на реките Арда, Чепинска и Елховска е разположена община Рудозем.Средната надморска височина на общината е около 800 м. Релефът включва заравнени планински била, гористи склонове, обширни ливади и поляни, които постепенно се спускат към котловини и речни долини. Климатът в община Рудозем е умереноконтинентален. Средната годишна температура е 9.4 С°, средната лятна (през месец юли) температура е 19.4 С°, а средната зимна температура (през месец януари) е 1.6 С°. Преобладават северни и северозападни ветрове. Зимата е мека, а лятото слънчево и прохладно. Особено обаятелни са пролетта и есента със своя мек климат и природни багри. През общината минават притоците на река Арда – Елховска и Чепинска. В момента на територията на общината се изгражда язовир „Пловдивци”