Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Актуални новини
20 декември 2019
ОБЯВЛЕНИЕ
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - МАДАН И ОКРЪЖЕН СЪД-СМОЛЯН /МАНДАТ 2020 -2024 ГОДИНА/
 
17 декември 2019
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатори 07689.508.61 представляващ съответно УПИ 111-108, в кв. 11 по плана на село Бял ...
 
04 декември 2019
ЗАПОВЕД №416/22.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №416/22.11.2019 г.
 
03 декември 2019
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ОТОПЛЕНИЕ
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЖАРОБЕЗОПАСНО ОТОПЛЕНИЕ
 
29 ноември 2019
Информация във връзка с изпълнение н ...
Информация във връзка с изпълнение на задължения по чл. 116д, ал. 1 от Закон за опазване на околната среда.
 
22 ноември 2019
ЗАПОВЕД №414/22.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №414/22.11.2019 г.
 
20 ноември 2019
РЕШЕНИЕ №393/24.10.2019 г. на Смолен ...
РЕШЕНИЕ №393/24.10.2019 г. на Смоленски административен съд
 
15 ноември 2019
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 О ...
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ, ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦ ...
 
07 ноември 2019
ЗАПОВЕД №391/07.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №391/07.11.2019 г.
 
07 ноември 2019
ЗАПОВЕД №390/07.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №390/07.11.2019 г.