Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II

Срок за получаване на офертите: 03.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0005 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 11.09.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 11.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.02.2020 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчкапубликувано на 24.06.2021 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 11.09.2019 16:28:57
Обявление за поръчка
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:07
Документация за участие
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:21
ПРОЕКТИ
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:37
Протокол №1
Публикувано на : 17.12.2019 16:29:38
Протокол №2
Публикувано на : 17.12.2019 16:29:48
Протокол №3
Публикувано на : 17.01.2020 15:43:05
Протокол №4
Публикувано на : 17.01.2020 15:43:16
Окончателен протокол
Публикувано на : 17.01.2020 15:43:27
Решение №27 от 17.01.2020
Публикувано на : 17.01.2020 15:43:37
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 11.02.2020 15:20:27
Договор №13 от 05.02.2020 г
Публикувано на : 11.02.2020 15:20:41
Документи към договор №13 от 05.02.2020 г
Публикувано на : 11.02.2020 15:29:28