Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Изграждане на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II

Срок за получаване на офертите: 03.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0005 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи при изпълнение на проект „Изграждане  на „Многофункционален спортен комплекс в кв. ”Възраждане” гр. Рудозем – етап II - Мултифункционално игрище за баскетбол и волейбол” на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 11.09.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 11.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.02.2020 г.Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 11.09.2019 16:28:57
Обявление за поръчка
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:07
Документация за участие
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:21
ПРОЕКТИ
Публикувано на : 11.09.2019 16:29:37
Протокол №1
Публикувано на : 17.12.2019 16:29:38
Протокол №2
Публикувано на : 17.12.2019 16:29:48
Протокол №3
Публикувано на : 17.01.2020 15:43:05
Протокол №4
Публикувано на : 17.01.2020 15:43:16
Окончателен протокол
Публикувано на : 17.01.2020 15:43:27
Решение №27 от 17.01.2020
Публикувано на : 17.01.2020 15:43:37
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 11.02.2020 15:20:27
Договор №13 от 05.02.2020 г
Публикувано на : 11.02.2020 15:20:41
Документи към договор №13 от 05.02.2020 г
Публикувано на : 11.02.2020 15:29:28