Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Географско положение

Община Рудозем е разположена в Рило-Родопския масив и заема най-югоизточните части на Западните Родопи по долината на река Арда, река Чепинска и река Елховска. Включва площ в размер на 191.3 к m 2. Граничи с общините Смолян, Мадан, Златоград, а на юг - с Република Гърция.В границите на община Рудозем са включени 22 населени места. Селищната мрежа е с подчертано дисперсен характер и почти равномерно разположение на населените места върху общинската територия, доколкото това позволяват природо-географските условия, конфигурацията на терена и ландшафта. Връзката между населените места в Общината, както и на община Рудозем с други общини и вътрешността на страната се осъществява единствено чрез шосеен път.

Преданието говори, че първото име, с което днешния гр. Рудозем е бил известен е Витлово. По време на турското робство селището е преименувано Палас (от1676 до1934г.)

През 1913 г. Палас е обявен за център на община. През 1934 г. получава името Рудозем.

През античността тук е минавал презродопският кервански път свързващ Тракия с Беломорската равнина. В по - новата история е познат пътя Райково - Рудозем - Ксанти.

В общината са открити и регистрирани 20 обекта с различен характер от предримската, римската, късноантичната епоха и Средновековието. Това са селища, некрополи, руини от църкви, крепости и древни пътища.

При проучването на керамичния материал е установено, че краят е населен още през ранножелязната епоха - 1200 - 600 г. пр.н.е.