Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на прое

Срок за получаване на офертите: 21.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0006 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 27.09.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 27.09.2019 г.

 


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 27.09.2019 16:32:03
Обявление за поръчка
Публикувано на : 27.09.2019 16:32:11
Документация за участие
Публикувано на : 27.09.2019 16:33:52
ПРОЕКТИ ЧАСТ 1
Публикувано на : 27.09.2019 16:48:49
ПРОЕКТИ ЧАСТ 2
Публикувано на : 27.09.2019 16:48:59
Разяснение №1
Публикувано на : 07.10.2019 16:14:40
Разяснение №2
Публикувано на : 14.10.2019 09:36:42
Протокол №1
Публикувано на : 06.02.2020 15:42:39