Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на прое

Срок за получаване на офертите: 21.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0006 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ по пет обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 27.09.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 27.09.2019 г.

ПРОЕКТИ ПО ПОРЪЧКАТА- ЧАСТ 1, публикувано на 27.09.2019 г.

ПРОЕКТИ ПО ПОРЪЧКАТА- ЧАСТ 2, публикувано на 27.09.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 02.07.2020 г.

Обявление за изменениепубликувано на 18.08.2022 г.

Обявление за изменение, публикувано на 18.08.2022 г.

Обявление за изменение, публикувано на 23.09.2022 г.

Обявление за изменение, публикувано на 23.09.2022 г.

Обявление за изменение, публикувано на 29.09.2022 г.

Обявление за приключване на договор №46 от 02.07.2020 г.публикувано на 06.01.2023 г.

Обявление за приключване на договор №47 от 02.07.2020 г., публикувано на 06.01.2023 г.

Обявление за приключване на договор №48 от 02.07.2020 г., публикувано на 06.01.2023 г.

Обявление за приключване на договор №49 от 02.07.2020 г., публикувано на 06.01.2023 г.

Обявление за приключване на договор №50 от 02.07.2020 г., публикувано на 06.01.2023 г.
 


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 27.09.2019 16:32:03
Обявление за поръчка
Публикувано на : 27.09.2019 16:32:11
Документация за участие
Публикувано на : 27.09.2019 16:33:52
ПРОЕКТИ ЧАСТ 1
Публикувано на : 27.09.2019 16:48:49
ПРОЕКТИ ЧАСТ 2
Публикувано на : 27.09.2019 16:48:59
Разяснение №1
Публикувано на : 07.10.2019 16:14:40
Разяснение №2
Публикувано на : 14.10.2019 09:36:42
Протокол №1
Публикувано на : 06.02.2020 15:42:39
Протокол №2
Публикувано на : 21.05.2020 16:49:32
Протокол №3
Публикувано на : 21.05.2020 16:50:03
Протокол №4
Публикувано на : 21.05.2020 16:50:21
Окончателен протокол
Публикувано на : 21.05.2020 16:51:29
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 02.07.2020 17:03:25
Договор №46 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:03:51
Приложения към договор №46 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:04:13
Договор №47 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:04:30
Приложения към Договор №47 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:04:45
Договор №48 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:05:51
Приложения към Договор №48 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:06:04
Договор №49 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:06:22
Приложения към Договор №49 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:06:35
Договор №50 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:06:50
Приложения към Договор №50 от 02.07.2020 г
Публикувано на : 02.07.2020 17:07:03
Обявление за изменение -Анекс1
Публикувано на : 18.08.2022 22:26:54
Обявление за изменение -Анекс1
Публикувано на : 18.08.2022 22:34:21
Анекс 1 към Договор 49 от 02.07.2022
Публикувано на : 18.08.2022 22:34:55
Обявление за изменение -Анекс 2
Публикувано на : 18.08.2022 22:35:17
Анекс 2 към Договор 49 от 02.07.2022
Публикувано на : 18.08.2022 22:35:34
Обявление за изменение- Анекс 1
Публикувано на : 23.09.2022 16:40:28
Обявление за изменение- Анекс 2
Публикувано на : 23.09.2022 16:42:21
Обявление за изменение
Публикувано на : 29.09.2022 15:53:58