Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обяви
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Срок за получаване на офертите: 10.01.2020 12:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 10.01.2020 14:00:00
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Срок за получаване на офертите: 10.01.2020 12:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 10.01.2020 14:00:00
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рудозем за 2
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рудозем за 2019 г.
Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ру
Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рудозем за 2019 г.
Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ру
Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рудозем за 2019 г.
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ру
Промяна в годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Рудозем за 2019 г.
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 201
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ ЗА 2019 Г.