Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
"Доставка на осветителни тела за нуждите на Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 20.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 22.03.2018 10:00:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0002"Доставка на осветителни тела за нуждите на Община Рудозем“
"Доставка на осветителни тела за нуждите на Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 07.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 08.03.2018 10:00:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0001:"Доставка на осветителни тела за нуждите на Община Рудозем“
„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ 7, подобект:част канализация на кв
Срок за получаване на офертите: 26.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 27.03.2018 13:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0005 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ 7, подобект:част канализация на кв. “Мейково“
„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обслужване на общинската система за разде
Срок за получаване на офертите: 30.03.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 02.04.2018 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0004 Открита процедура с предмет:„Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци, обслужване на общинската система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и извозване на едрогабаритни, ...
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 19.02.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.02.2018 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0003 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Рудозем“
„Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково” – ЛОТ 7, подобект: част канализация
Срок за получаване на офертите: 07.02.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 08.02.2018 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2018-0002 Публично състезание с предмет „Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. “Мейково”–ЛОТ7, подобект:част канализация на кв. “Мейково“
„Доставка на компресиран газ за отопление за нуждите на община Рудозем"
Уникален номер в АОП 00254-2018-0001 Договаряне без предварително обявяване „Доставка на компресиран газ за отопление за нуждите на община Рудозем"
"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари", обособена в следн
Срок за получаване на офертите: 30.11.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 01.12.2017 10:00:00
Срокът за подаване на оферти е удължен до 06.12.2017 г. 17:00 ч.Събиране на оферти с обява СОО-2017-02: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари", обособена в следните позиции: Обособена позиция № 1: „Извър ...
„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Об
Срок за получаване на офертите: 13.12.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 14.12.2017 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2017-0009 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Рудозем“
„Строително – монтажни работи за изграждане на „Вътрешно канализационна и водопроводна мрежа – с. Ел
Срок за получаване на офертите: 11.12.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.12.2017 10:00:00
Уникален номер в АОП: 00254-2017-0008 Публично състезание с предмет: „Строително – монтажни работи за изграждане на „Вътрешно канализационна и водопроводна мрежа – с. Елховец“, подобект – Вътрешна водопроводна мрежа - с. Елховец, община Рудозем“