Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ ХVІІ-50 - з

Срок за получаване на офертите: 23.08.2019

Събиране на оферти с обява СОО-2019-0008 с предмет: „Реконструкция на детска площадка ул. "Кап. Петко войвода" гр. Рудозем" находяща се в УПИ ХVІІ-50 - за детска площадка, кв. 49 по плана на гр. Рудозем“

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 12.08.2019 г.

 

Допълнително споразумение към Договор №87/13.12.2019 г., публикувано на 04.01.2020 г.

Файлове за сваляне:

Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП
Публикувано на : 12.08.2019 16:52:22
Документация
Публикувано на : 12.08.2019 16:52:31
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Публикувано на : 12.08.2019 16:52:45
Протокол
Публикувано на : 22.11.2019 13:54:40
Договор №87 от 13.12.2019 г.
Публикувано на : 18.12.2019 10:37:43