Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
СОО-2016-02: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дейности за реконструкци
Срок за получаване на офертите: 11.10.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.10.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.188, АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 17.10.2016г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 18.10.2016г 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-02: „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни дей ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0015 Публично състезание за възлагане на обществена по
Срок за получаване на офертите: 21.10.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 24.10.2016 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0015 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон ...
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монт
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на НЧ "Нов живот - 1948 - с. Чепинци"
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монт
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на НЧ "Звезда - 1950",Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монт
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на НЧ "Христо Ботев - 2000", Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция и
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем" , Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция,
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Реконструкция, рехабилитация и изграждане на улици на територията на община Рудозем", Дата на създаване:20.09.2016г.
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Подобряване на
Срок за получаване на офертите: 29.09.2016 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение "Подобряване на материалната база на училище "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Рудозем",Дата на създаване:20.09.2016г.
СОО-2016-01 :„Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акац
Срок за получаване на офертите: 08.08.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 09.08.2016 10:00:00
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-01 :„Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акация” о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0014 „Избор на изпълнител за предоставяне на консултан
Срок за получаване на офертите: 02.08.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 03.08.2016 14:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0014 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райо ...