Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Изготвяне на Генерален план, проучване и Ръководство по проект „Enhancement of social entrepreneurs

Срок за получаване на офертите: 19.09.2019

Събиране на оферти с обява СОО-2019-0009 с предмет: „Изготвяне на Генерален план, проучване и Ръководство по проект „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акроним Growing Social”, („Подобряване на социалното предприемачество чрез създаване на структури за подкрепа в трансграничната зона”), финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г. в две обособени позиции: ОП1: Изготвяне на Генерален план за работа на Местната служба за социално предприемачество в гр. Рудозем и проучване на модела на социалното предприемачество в България и ОП2: Разработване на ръководство за възможностите за социално предприемачество в България и нови социални предприемачи”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 03.09.2019 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП-удължаване, публикувано на 16.09.2019 г.


Файлове за сваляне:

Документация
Публикувано на : 03.09.2019 16:26:34
Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП
Публикувано на : 03.09.2019 16:26:59
Протокол
Публикувано на : 05.11.2019 13:56:40
Договор №75 от 21.11.2019
Публикувано на : 22.11.2019 13:32:43
Договор №76 от 21.11.2019
Публикувано на : 22.11.2019 13:32:55