Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем

Срок за получаване на офертите: 22.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0007 Публично състезание с предмет:“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2019/2020 г.”

Решение за откриване на процедура, публикувано на 01.10.2019 г.

Обявление за поръчкапубликувано на 01.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчкапубликувано на 13.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор №78публикувано на 07.02.2023 г.

Обявление за приключване на договор №79, публикувано на 07.02.2023 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №77, публикувано на 03.11.2023 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №80, публикувано на 03.11.2023 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №81, публикувано на 03.11.2023 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №82, публикувано на 03.11.2023 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №84, публикувано на 12.02.2024 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №85, публикувано на 12.02.2024 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №86, публикувано на 12.02.2024 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №83, публикувано на 14.02.2024 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 01.10.2019 14:52:52
Обявление за поръчка
Публикувано на : 01.10.2019 14:53:00
Документация за участие
Публикувано на : 01.10.2019 14:54:12
Протокол №1
Публикувано на : 31.10.2019 11:15:48
Протокол №2
Публикувано на : 18.11.2019 14:38:29
Протокол №3
Публикувано на : 18.11.2019 14:38:40
Окончателен протокол
Публикувано на : 18.11.2019 14:38:50
Решение №405 от 18.11.2019 г
Публикувано на : 18.11.2019 14:39:06
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 13.12.2019 16:45:01
Договор №77 от 04.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:45:14
Договор №78 от 04.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:45:27
Договор №79 от 04.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:45:40
Договор №80 от 04.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:46:01
Договор №81 от 04.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:46:12
Договор №82 от 04.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:46:23
Договор №83 от 04.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:46:46
Договор №84 от 12.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:46:57
Договор №85 от 12.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:47:07
Договор №86 от 12.12.2019 г
Публикувано на : 13.12.2019 16:47:20
Обявление за приключване на договор №78
Публикувано на : 07.02.2023 15:25:33
Обявление за приключване на договор №79
Публикувано на : 07.02.2023 15:25:53