Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
„Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем з
Срок за получаване на офертите: 02.10.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 03.10.2017 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2017-0007 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон ...
„Облагородяване на централен градски площад – гр.Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 18.09.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.09.2017 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП:00254-2017-0006 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Облагородяване на централен градски площад – гр.Рудозем“
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2017-01: „Основен ремонт на тротоари в гр. Рудозем“
Срок за получаване на офертите: 14.08.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 15.08.2017 10:00:00
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2017-01: „Основен ремонт на тротоари в гр. Рудозем“
„Приготвяне и предоставяне на готова храна /топъл обяд/ на лицата от целевите групи по проект „Осиг
Срок за получаване на офертите: 12.07.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.07.2017 11:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2017-0005 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Приготвяне и предоставяне на готова храна /топъл обяд/ на лицата от целевите групи по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община ...
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Възлагане на обществен превоз на
Срок за получаване на офертите: 19.06.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.06.2017 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП:00254-2017-0004 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квот ...
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на строителни материали
Срок за получаване на офертите: 31.05.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 01.06.2017 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2017-0003 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем.”
ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕФИНАНСИ
ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ /НОВА/
ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕФИНАНСИ
ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА РЕФИНАНСИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ДЪЛГ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на обществен превоз на
Срок за получаване на офертите: 22.03.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 23.03.2017 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2017-0002 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдени транспортни схеми на територията на Република България, от квота ...
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на нетна електрическа е
Срок за получаване на офертите: 06.02.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 07.02.2017 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2017-0001 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Рудозем“