Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обратна връзка

ОБРАТНА ВРЪЗКА

ЗА КОНТАКТ

Община Рудозем

Адрес: град Рудозем
бул. „България” № 15

Телефон: (0306)9 91 99

Факс: (0306)9 91 41

Електронна поща:
ob.rudozem@gmail.com

IBAN: BG67IORT80198400500600

BIC: IORTBGSF

ТБ "Инвестбанк", Община Рудозем

Допълнителни контакти

Деловодство: 0306 9 92 12; факс:0306 9 91 73

Кмет на Община Рудозем: Румен Пехливанов - 0892222444

Зам. Кмет на Община Рудозем: инж. Недко Кулевски - 089991202

Зам. Кмет на Община Рудозем: инж. Евелин Бозов - 0893339800

Секретар на Община Рудозем: инж. Милен Вълчев - 0306/9 90 54; 0893 313 355

Директор Дирекция "ПНО, Обществени поръчки, Образование, Култура, Здравеопазване и СД": Красимира Боюклиева - Кубинска - 0899 911 212

Директор Дирекция "ФСД и Бюджет": Севдалин Странджалиев - 0893 356 774

Директор Дирекция "ТСУ": инж. Юлия Калчева - 0896 663 110

Гл.счетоводител : Милена Русева  - 0306 9 92 50; 0895 447 313

Началник отдел "Планиране и разработване на проекти": Сава Гърбелов - 0899 911 209

Мл.юрисконсулт и ЗОП: Салвет Брахъмов - 0894 619800

Общинска собственост: Елена Димовска  - 0306 9 92 12; 0896 665 203

ГРАО: Зедиха Молабрахимова - 0306 9 91 05; 0877 364 429; Снежана Белева - 0893 356 776

Местни данъци и такси: 0893 356 798; 0897 095 151; 0893 356 784 

Гражданска защита: Антон Бозов - 0895 538 111

Гл.експерт "Канцелария": 0306 9 91 99

Дежурни: 0896 662 761

Кодове за вида плащане на общински такси и услуги, може да намерите ТУК