Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връз

Срок за получаване на офертите: 30.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0008 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 08.10.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 08.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 01.06.2020 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:18
Обявление за поръчка
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:27
Документация за участие
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:42
Протокол №1
Публикувано на : 31.01.2020 13:37:22
Протокол №2
Публикувано на : 31.01.2020 13:37:31
Окончателен протокол
Публикувано на : 31.01.2020 13:51:42
Решение №53 от 31.01.2020 г
Публикувано на : 31.01.2020 13:51:52
Договор №39 от 28.05.2020 г
Публикувано на : 01.06.2020 13:54:50
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 01.06.2020 13:55:01