Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връз

Срок за получаване на офертите: 30.10.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0008 Публично състезание с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи на проект с работно заглавие: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 08.10.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 08.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 01.06.2020 г.

Обявление за изменениепубликувано на 12.08.2020 г.

Обявление за изменение, публикувано на 31.01.2022 г.

Обявление за изменение, публикувано на 27.10.2022 г.

Обявление за приключване на договор №39 от 28.05.2020 г.публикувано на 06.01.2023 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:18
Обявление за поръчка
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:27
Документация за участие
Публикувано на : 08.10.2019 15:31:42
Протокол №1
Публикувано на : 31.01.2020 13:37:22
Протокол №2
Публикувано на : 31.01.2020 13:37:31
Окончателен протокол
Публикувано на : 31.01.2020 13:51:42
Решение №53 от 31.01.2020 г
Публикувано на : 31.01.2020 13:51:52
Договор №39 от 28.05.2020 г
Публикувано на : 01.06.2020 13:54:50
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 01.06.2020 13:55:01
Обявление за изменение на договор
Публикувано на : 12.08.2020 14:24:36
Допълнително споразумение
Публикувано на : 12.08.2020 14:24:52
Обявление за изменение
Публикувано на : 27.10.2022 16:44:03