Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0018 Публично състезание за възлагане на обществена п
Срок за получаване на офертите: 20.01.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 23.01.2017 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0018 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на проект за общ устройствен план на община Рудозем, област Смолян“
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-08: „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна сист
Срок за получаване на офертите: 04.01.2017 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 05.01.2017 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.188, АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 09.01.2017г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 10.01.2017г. 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-08: „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна система в ...
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-07: „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна сист
Срок за получаване на офертите: 19.12.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 20.12.2016 10:00:00
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-07: „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 2, община Рудозем”
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-06: „Доставка на нови пластмасови кофи за битови отпадъци“
Срок за получаване на офертите: 24.11.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 25.11.2016 09:00:00
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-06:„Доставка на нови пластмасови кофи за битови отпадъци“
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-05: „Сондажно хидрогеоложко проучване на територията на Община
Срок за получаване на офертите: 25.11.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 28.11.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.188, АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 01.12.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 02.12.2016 Г. 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА:СОО-2016-05: „Сондажно хидрогеоложко проучване на територията на Община Рудозем"
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0017 Публично състезание за възлагане на обществена п
Срок за получаване на офертите: 17.11.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 18.11.2016 11:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0017 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Експлоатация на общинско депо за неопасни отпадъци на Община Рудозем, намиращо се в местността Бунарски дол, с. Бърчево, Община ...
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-04: „Периодични доставки на компресиран природен газ (метан) за
Срок за получаване на офертите: 31.10.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 01.11.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛ. ЧЛ.188 АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 04.11.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ:07.11.2016 Г. 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-04: „Периодични доставки на компресиран природен газ (метан) за нуждите ...
СОО-2016-03: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свърза
Срок за получаване на офертите: 20.10.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 21.10.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.188, АЛ.2 ОТ ЗОП Е УДЪЛЖЕН ДО 26.10.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИ: 27.10.2016 Г. 10:00 ЧАСА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-03: "Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0016 Публично състезание за възлагане на обществена по
Срок за получаване на офертите: 03.11.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 04.11.2016 10:00:00
СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ Е УДЪЛЖЕН ДО 07.11.2016 Г. 17:00 ЧАСА, ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 08.11.2016 Г. 10:00 ЧАСА Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0016 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкци ...