Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Новини
20 декември 2019
ОБЯВЛЕНИЕ
УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД - МАДАН И ОКРЪЖЕН СЪД-СМОЛЯН /МАНДАТ 2020 -2024 ГОДИНА/
 
17 декември 2019
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ
Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатори 07689.508.61 представляващ съответно УПИ 111-108, в кв. 11 по плана на село Бяла река,общ ...
 
04 декември 2019
ЗАПОВЕД №416/22.11.2019 г.
ЗАПОВЕД №416/22.11.2019 г.

Контакти
Централа: 0306/ 9-91-99
Факс: 0306/9-91-41
Анкета
Бихте ли се включили в планирането на местните(общински) политики?