Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
„Водовземане на подземни води, чрез изграждане на ново водовземносъоръжение – експлоатационен сонжад
Срок за получаване на офертите: 18.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.10.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0007 „Водовземане на подземни води, чрез изграждане на ново водовземно съоръжение – експлоатационен сондаж ПЕС-1ХГ, гр. Рудозем”
„Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhan
Срок за получаване на офертите: 08.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 09.10.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0006 „Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акрон ...
„Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhan
Срок за получаване на офертите: 26.09.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 27.09.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0005 „Доставка на оборудване за местния офис-Местна служба за социално предприемачество по проект: „Enhancement of social entrepreneurship through the establishment of support structures in the CB area, с акрон ...
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за
Срок за получаване на офертите: 09.10.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 10.10.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0027 Публично състезание с предмет:“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2018/2019 г. по десет обособени позиции“
„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудо
Срок за получаване на офертите: 17.09.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 18.09.2018 10:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0026 Открита процедура с предмет:„Доставка и монтаж на съоръжения за изграждане на детски спортни площадки на територията община Рудозем“
Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на общ. Рудозем
Срок за получаване на офертите: 27.08.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 28.08.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0025 Публично състезание с предмет:„Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем“
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен
Срок за получаване на офертите: 22.08.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 23.08.2018 14:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0024 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Благоустрояване централна част с. Чепинци, общ. Рудозем“
„Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект „Мултифункционален спортен комплекс в кв.
Срок за получаване на офертите: 06.08.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 07.08.2018 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2018-0004 „Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр. Рудозем - ЕТАП І ”
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение
Срок за получаване на офертите: 12.07.2018 17:00:00
Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно проектно предложение „Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем“
„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнен
Срок за получаване на офертите: 26.07.2018 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 27.07.2018 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0023 Публично състезание с предмет:„Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР, съгласно ЗУТ, при изпълнение на обект „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – ЛОТ 10 – ...