Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Реконструкция на ул. Акация, с.Чепинци, община Рудозем
Срок за получаване на офертите: 12.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.08.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0007 с предмет:„Реконструкция на ул. Акация, с.Чепинци, община Рудозем”
Реконструкция на улица с идн. №05365.507.174 с. Борие
Срок за получаване на офертите: 09.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.08.2019 11:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0006 с предмет:Реконструкция на улица с идн. №05365.507.174 с.Борие”
Проектиране, осъществяване на АН и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елхов
Срок за получаване на офертите: 16.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.08.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0005 с предмет: Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с. Елховец
Прекратена - Проектиране,осъществяване на АН и изпълнение на СМР при облагородяване на централна час
Срок за получаване на офертите: 05.08.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 06.08.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0004 с предмет:„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при облагородяване на централна част в с.Елховец”
„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57,
Срок за получаване на офертите: 19.07.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 22.07.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0003 с предмет:„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР при улица от о.т. 61 до о.т. 57, от о.т. 48 до о.т. 50, от о.т. 58 до о.т. 44 и от о.т. 45 до съществуващото застрояване в с. Бъ ...
„Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем”
Срок за получаване на офертите: 08.07.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 09.07.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0002 с предмет: „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем”
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0001 с предмет: „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, о
Срок за получаване на офертите: 01.07.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 02.07.2019 10:30:00
Събиране на оферти с обява СОО-2019-0001 с предмет: „Реконструкция на Улица 2, етап.1, с. Сопотот, община Рудозем”
„Рехабилитация на общински пътища и улици в Община Рудозем“ по две обособени позиции
Срок за получаване на офертите: 20.06.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 21.06.2019 11:00:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0004 Публично състезание с предмет:„Рехабилитация на общински пътища и улици в Община Рудозем“ по две обособени позиции
„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем“по три обособени позиции
Срок за получаване на офертите: 30.04.2019 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 02.05.2019 10:30:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0003 Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строителен надзор при СМР на обекти в Община Рудозем“по три обособени позиции
Възложител СУ "Христо Ботев" с. Чепинци с предмет на поръчката: Неотложни ремонтни работи в СУ "Хрис
Срок за получаване на офертите: 18.03.2019 16:30:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.03.2019 10:30:00
Възложител СУ "Христо Ботев" с. Чепинци: Събиране на оферти с обява СОО-2019-0001 с предмет на поръчката: "Неотложни ремонтни работи в СУ "Христо Ботев" с. Чепинци"