Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Състав на постоянните комисии към ОбС Рудозем

І Комисия по бюджет, финанси и икономика

1.Сребрин Бисеров Мирославов - Председател на комисията

2.Диан Фиданов Малеков

3.Исмет Алиев Садъков

4.Шукри Асанов Халилов

5.Ема Фиданова Енева

ІІ Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване

1.Радослав Хубенов Лободов - Председател на комисията

2.Радослав Величков Топалски 

3.Венцислав Росенов Емилов

4.Иво Викторов Сираков

5.Славчо Атанасов Савов

ІІІ Комисия по законност, нормативна уредба, общинска собственост, приватизационен и следприватизационен контрол

1.Красимир Милков Шейков - Председател на комисията

2.Раиф Хайриев Караджов

3.Мая Минчева Орманова

ІV Комисия по образование,култура,здравеопазване и спорт

1.Николина Ангелова Костадинова - Председател на Комисията

2.Денис Александров Инджов

3.Фидан Славеев Боев

V Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

1.Денис Александров Инджов - Председател на комисията

2.Красимир Милков Шейков

3.Славчо Атанасов Савов