Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Кметове и кметски наместници на населени места в Община Рудозем

1Мустафа Ахмедов Брахимбашев - Кмет на Кметство с. Чепинци

2Добромир Венелинов Шевелиев - Кмет на Кметство  с. Елховец

3. Ферит Асанов Добревски - Кмет на Кметство с. Войкова лъка

4. Фахри Хайриев Рупецов  - Кмет на Кметство с. Сопотот 

5. Страхил Митков Пехливанов - Кмет на Кметство с. Рибница

6. Невдет Хамдиев Манафов - Кмет на Кметство с. Бяла река

7. Евгени Фиданов Кисимов - Кмет на Кметство с. Пловдивци

8. Юлиян Весков Андреев - Кмет на Кметство с. Борие

9. Карамфил Василев Сираков - Кмет на Кметство с.Бърчево

10. Диляна Здравкова Сариева - Кмет на Кметство с. Коритата

11. Николай Бисеров Руменов - Кмет на Кметство с. Оглед

12. Севдалин Младенов Салачков - Кмет на Кметство с. Витина

13. Илиян Славков Емилов - Кмет на Кметство  с. Равнината

14. Валентин Хубенов Сираков - Кмет на Кметство с. Грамаде