Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем

Срок за получаване на офертите: 18.11.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0010 Публично състезание с предмет:„Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/”  от к. 8+300 до км. 12+100“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 25.10.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 25.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 15.12.2020 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 25.10.2019 11:21:55
Обявление за поръчка
Публикувано на : 25.10.2019 11:22:05
Документация за участие
Публикувано на : 25.10.2019 11:22:21
ПРОЕКТИ 1 ЧАСТ
Публикувано на : 25.10.2019 11:22:31
ПРОЕКТИ 2 ЧАСТ
Публикувано на : 25.10.2019 11:36:55
Протокол №1
Публикувано на : 10.11.2020 09:40:47
Протокол №2
Публикувано на : 10.11.2020 09:41:03
Протокол №3
Публикувано на : 10.11.2020 09:41:15
Окончателлен протокол
Публикувано на : 10.11.2020 09:41:34
Решение за изпълнител № ОП-30
Публикувано на : 10.11.2020 09:42:06
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 15.12.2020 09:57:51
Договор №104 от 08.12.2020 г
Публикувано на : 15.12.2020 09:58:50
приложения към Договор №104 от 08.12.2020 г
Публикувано на : 15.12.2020 09:59:03