Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане н

Срок за получаване на офертите: 03.10.2019

Събиране на оферти с обява СОО-2019-0010 с предмет:„Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за последващото управление и отчитане на проект за инвестиционно намерение: "Реконструкция и рехабилитация на улици в община Рудозем“ 

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувано на 17.09.2019 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - за удължаване, публикувано на 30.09.2019 г.


             

Файлове за сваляне:

Документация
Публикувано на : 17.09.2019 15:09:29
Обява на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП
Публикувано на : 17.09.2019 15:09:49
Протокол
Публикувано на : 23.12.2019 14:44:11
Договор №8 от 23.01.2020
Публикувано на : 23.01.2020 10:29:09