Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на горива за отопление за нуждите на Община Рудозем“

Уникален номер в Регистъра на АОП 00254-2018-0031 Договаряне без предварително обявяване: „Доставка на горива за отопление за нуждите на Община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 15.11.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 27.12.2018 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура id 878694
Публикувано на : 15.11.2018 16:35:18
Техническа спецификация
Публикувано на : 15.11.2018 16:35:26
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 27.12.2018 11:29:20
Договор №926 от 06.12.2018 г
Публикувано на : 27.12.2018 11:30:37