Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени п

Срок за получаване на офертите: 06.02.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0001 Публично състезание с предмет:"Извършване на услуги с тежка механизация и услуги, свързани с превози на товари" по три обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 14.01.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 14.01.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 20.03.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 24.01.2022 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 24.01.2022 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 14.01.2019 16:06:39
Обявление за поръчка с ID 888213
Публикувано на : 14.01.2019 16:06:55
Документация за участие
Публикувано на : 14.01.2019 16:07:08
Протокол
Публикувано на : 14.02.2019 15:44:30
Решение №53 от 14.02.2019 г
Публикувано на : 14.02.2019 15:45:18
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 20.03.2019 10:01:29
Договор №20 от 11.03.2019 г
Публикувано на : 20.03.2019 10:01:52
Договор №21 от 11.03.2019 г
Публикувано на : 20.03.2019 10:02:01