Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията н

Срок за получаване на офертите: 01.11.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0029 Публично състезание с предмет:„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, в изпълнение на проект на община Рудозем, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 09.10.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 09.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.04.2019 г.


Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 09.10.2018 16:22:50
Обявление за поръчка
Публикувано на : 09.10.2018 16:22:58
Документация
Публикувано на : 09.10.2018 16:23:08
Протокол №1
Публикувано на : 06.02.2019 10:54:00
Протокол №2
Публикувано на : 21.03.2019 15:35:19
Протокол №3
Публикувано на : 21.03.2019 15:35:28
Решение №81 от 21.03.2019 г
Публикувано на : 21.03.2019 16:00:29
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 11.04.2019 15:26:48
Договор №27 от 08.04.2019
Публикувано на : 11.04.2019 15:27:07