Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията н

Срок за получаване на офертите: 01.11.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0029 Публично състезание с предмет:„Строителен надзор по проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем”, в изпълнение на проект на община Рудозем, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 09.10.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 09.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 11.04.2019 г.

Обявление за приключване на договор, публикувано на 17.12.2021 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 09.10.2018 16:22:50
Обявление за поръчка
Публикувано на : 09.10.2018 16:22:58
Документация
Публикувано на : 09.10.2018 16:23:08
Протокол №1
Публикувано на : 06.02.2019 10:54:00
Протокол №2
Публикувано на : 21.03.2019 15:35:19
Протокол №3
Публикувано на : 21.03.2019 15:35:28
Решение №81 от 21.03.2019 г
Публикувано на : 21.03.2019 16:00:29
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 11.04.2019 15:26:48
Договор №27 от 08.04.2019
Публикувано на : 11.04.2019 15:27:07
Обявление за изпълнен договор -27 СН
Публикувано на : 17.12.2021 14:30:33