Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътн

Срок за получаване на офертите: 22.11.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0030 Открита процедура с предмет:„Строително-монтажни работи за реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на община Рудозем” по четири обособени позиции

Решение за откриване на процедура, публикувано на 15.10.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 15.10.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 15.05.2019 г.

Обявление за изменение на договор №35/10.05.2019 г., публикувано на 13.05.2021 г.

Обявление за изменение на договор №36/10.05.2019 г., публикувано на 13.05.2021 г.

Обявление за изменение на договор№37/10.05.2019 г., публикувано на 13.05.2021 г.

Обявление за приключване на договор№35/10.05.2019 г., публикувано на 16.12.2021 г.

Обявление за приключване на договор№36/10.05.2019 г., публикувано на 16.12.2021 г.

Обявление за приключване на договор№37/10.05.2019 г., публикувано на 16.12.2021 г.

Обявление за приключване на договор№38/10.05.2019 г., публикувано на 16.12.2021 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 15.10.2018 16:48:13
Обявление за поръчка
Публикувано на : 15.10.2018 16:48:24
Документация
Публикувано на : 15.10.2018 16:48:34
Работни проекти ОП 3 - БРЕЗА
Публикувано на : 15.10.2018 16:56:02
Разяснение №1 с изх.№4975 от 29.10.2018 г.
Публикувано на : 29.10.2018 15:32:18
Приложения №1 и №2 към разяснение 1
Публикувано на : 29.10.2018 15:37:54
Разяснение №2 с изх. № 5110 от 05.11.2018 г.
Публикувано на : 05.11.2018 10:28:40
Протокол №1
Публикувано на : 30.01.2019 16:26:03
Протокол №2
Публикувано на : 22.03.2019 15:45:28
Протокол №3
Публикувано на : 22.03.2019 15:45:40
Доклад
Публикувано на : 22.03.2019 15:52:27
Решение №84 от 22.03.2019
Публикувано на : 22.03.2019 15:52:39
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 15.05.2019 13:11:59
Договор №35 от 10.05.2019 г
Публикувано на : 15.05.2019 13:12:19
Приложиния към договор №35 от 10.05.2019 г
Публикувано на : 15.05.2019 13:12:33
Договор №36 от 10.05.2019 г
Публикувано на : 15.05.2019 13:12:56
Приложения към договор №36 от 10.05.2019 г
Публикувано на : 15.05.2019 13:13:26
Договор №37 от 10.05.2019 г
Публикувано на : 15.05.2019 13:13:55
Приложения към договор №37 от 10.05.2019 г
Публикувано на : 15.05.2019 13:14:11
Договор №38 от 10.05.2019 г
Публикувано на : 15.05.2019 13:14:58
Приложения към Договор №38 от 10.05.2019 г
Публикувано на : 15.05.2019 13:15:12