Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем“

Срок за получаване на офертите: 25.03.2019

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2019-0002 Публично състезание с предмет:„Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 27.02.2019 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 27.02.2019 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 14.05.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчкапубликувано на 14.01.2022 г.Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 27.02.2019 16:10:46
Обявление за поръчка
Публикувано на : 27.02.2019 16:10:56
Документация за участие
Публикувано на : 27.02.2019 16:11:06
Протокол №1
Публикувано на : 04.04.2019 09:46:18
Протокол №2
Публикувано на : 18.04.2019 16:08:11
Протокол №3
Публикувано на : 18.04.2019 16:23:44
Решение №126 от 18.04.2019 г
Публикувано на : 18.04.2019 16:24:00
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 14.05.2019 14:20:38
Договор №34 от 09.05.2019 г
Публикувано на : 14.05.2019 14:20:52