Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Реконструкция на улица от о.т.144 до о.т.102 с.Елховец”

Срок за получаване на офертите: 12.11.2018

Събиране на оферти с обява СОО-2018-0009 „Реконструкция на улица от о.т.144 до о.т.102 с.Елховец”

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана на 25.10.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, публикувана на 12.11.2018 г.


Файлове за сваляне:

Документация
Публикувано на : 25.10.2018 09:50:22
Работни проекти
Публикувано на : 25.10.2018 09:50:56
Протокол на осн чл.97, ал.4 от ППЗОП
Публикувано на : 03.12.2018 15:31:56
Договор №137 от 06.12.2018 г
Публикувано на : 10.12.2018 10:47:33