Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез

Срок за получаване на офертите: 13.12.2018

Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2018-0032 Публично състезание с предмет:„Внедряване на енергоспестяващи мерки на уличното осветление на територията на община Рудозем, чрез доставка и монтаж на нови осветителни тела“

Решение за откриване на процедура, публикувано на 21.11.2018 г.

Обявление за поръчка, публикувано на 21.11.2018 г.

Обявление за възложена поръчка, публикувано на 01.02.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчкапубликувано на 07.12.2021 г.

Файлове за сваляне:

Решение за откриване на процедура
Публикувано на : 21.11.2018 10:59:02
Обявление за поръчка
Публикувано на : 21.11.2018 10:59:11
Документация
Публикувано на : 21.11.2018 10:59:24
Протокол №1
Публикувано на : 07.01.2019 14:13:21
Протокол №2
Публикувано на : 07.01.2019 14:13:29
Решение №5 от 07.01.2019 г
Публикувано на : 07.01.2019 14:13:37
Обявление за възложена поръчка
Публикувано на : 01.02.2019 11:40:32
Договор №14 от 24.01.2019 г
Публикувано на : 01.02.2019 11:40:52