Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0014 „Избор на изпълнител за предоставяне на консултан

Срок за получаване на офертите: 02.08.2016

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0014 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с под-мярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по три обособени позиции”, Дата на създаване: 12.07.2016г.

 

Документация за участие, Решение за откриване на процедура, Обявление за обществена поръчка, публикувано на 12.07.2016г.

Образци, публикувани на 12.07.2016г.

Отговор на запитване от заинтересовано лице, на основание чл. 180, ал.1 от ЗОП, публикувано на 25.07.2016

Протокол №1/19.08.2016г., публикувано на 19.08.2016г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти, публикувано на 31.08.2016г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка, публикувано на 10.07.2019 г.Файлове за сваляне:

Протокол №2_31.08.2016г.
Публикувано на : 14.09.2016 20:14:13
Протокол №3_07.09.2016г.
Публикувано на : 14.09.2016 20:15:04
Протокол №4_13.09.2016г.
Публикувано на : 14.09.2016 20:15:19
Доклад_14.09.2016 г.
Публикувано на : 14.09.2016 20:27:13
Решение №425 от 14.09.2016г.
Публикувано на : 14.09.2016 20:27:30
Обявление за възложена поръчка_ID 752402
Публикувано на : 10.10.2016 15:06:36
Договор_№111_ОП 1
Публикувано на : 10.10.2016 15:31:25
Договор_№112_ОП 2
Публикувано на : 10.10.2016 15:31:38
Договор_№113_ОП 3
Публикувано на : 10.10.2016 15:31:48