Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0015 Публично състезание за възлагане на обществена по

Срок за получаване на офертите: 21.10.2016

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0015 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Зимно поддържане  - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за зимен експлоатационен сезон 2016/2017 г.“, по девет обособени позиции

 

Решение за откриване на процедура, публикувано на 29.09.2016г.

Обявление за откриване на процедура, публикувано на 29.09.2016г.

Файлове за сваляне:

Документация_Снегопочистване 2016-2017
Публикувано на : 29.09.2016 10:13:31
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП
Публикувано на : 27.10.2016 16:28:17
Решение №514 от 04.11.2016 г.
Публикувано на : 04.11.2016 16:09:08
Обявление за възложена поръчка_ID761229
Публикувано на : 06.12.2016 13:29:27
Договор №146_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:29:56
Договор №147_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:30:12
Договор №148_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:30:27
Договор №149_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:30:45
Договор №150_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:30:58
Договор №151_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:31:18
Договор №152_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:31:32
Договор №153_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:31:45
Договор №154_02.12.2016 г
Публикувано на : 06.12.2016 13:31:57
Образец №1 към Договор
Публикувано на : 28.12.2016 09:43:44
Обявление за приключване на договор №146,147
Публикувано на : 14.11.2017 11:50:11