Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача

СОО-2016-01 :„Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акац

Срок за получаване на офертите: 08.08.2016

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА: СОО-2016-01 :„Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем  и основен ремонт на ул.”Акация” о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци”, Дата на създаване: 22.07.2016г.

СОО-2016-01 / 22.07.2016г. (Обява)

Документация за участие, публикувано на 22.07.2016

Проект на договор и образци, публикувано на 22.07.2016

Количествено - стойностна сметка за обект: „Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем, публикувано на 22.07.2016.

Количествено - стойностна сметка за обект:"Основен ремонт на ул.”Акация” о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци”, публикувано на 22.07.2016.

Отговор на запитване от заинтересовани лица, на основание чл.189 от ЗОП, публикуван на 02.08.2016г.

Отговор на запитване от заинтересовани лица, на основание чл.189 от ЗОП, публикуван на 03.08.2016г.

Актуализирано КСС, Приложение №1 за обект „Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем, публикувано на 03.08.2016.

Актуализирано КСС, Приложение №2 за обект "Основен ремонт на ул.”Акация” о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци”, публикувано на 03.08.2016.

Отговор на запитване от заинтересовани лица, на основание чл.189 от ЗОП, публикуван на 04.08.2016г.

Чертеж: обект "Основен ремонт на тротоари на ул. Атанас Буров, гр. Рудозем, поз.15, публикуван на 04.08.2016г.

Протокол за дейността на комисията от 24.08.2016 г. публикуван на 24.08.2016 г.

Файлове за сваляне:

Договор №107 от 14.09.2016г.
Публикувано на : 17.09.2016 11:00:55