Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0013 "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови
Срок за получаване на офертите: 22.07.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 25.07.2016 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0013 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на община Рудозем“
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0012 „Изработване на технически проекти, КСС и последв
Срок за получаване на офертите: 11.07.2016 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.07.2016 13:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0012 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0011 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвя
Срок за получаване на офертите: 12.05.2016 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.05.2016 11:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0011 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг, във връзка с ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0010 „ Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки
Срок за получаване на офертите: 12.05.2016 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 13.05.2016 13:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0010 „ Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилн ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0009 „Избор на изпълнител за внедряване на нова отопли
Краен срок за закупуване на документация: 26.05.2016 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 26.05.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 27.05.2016 11:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0009 „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем”
Публична покана с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 1(един) брой автомобил, втора употреба
Срок за получаване на офертите: 01.04.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 04.04.2016 10:00:00
Публична покана с предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 1(един) брой автомобил, втора употреба за нуждите на Община Рудозем ”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0008: „Изготвяне на технически проекти за обекти на т
Срок за получаване на офертите: 18.04.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 19.04.2016 10:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0008: „Изготвяне на технически проекти за обекти на територията на община Рудозем с цел кандидатстване по Европейски и национални програми и проекти, и други източници на финансиране, както и послед ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0007 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
Срок за получаване на офертите: 11.04.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 12.04.2016 10:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0007 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Рудозем по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Мляко и млечни продукти, месо, риба и ...
Публична покана с предмет: „Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремо
Срок за получаване на офертите: 16.03.2016 12:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 16.03.2016 14:00:00
Публична покана ID 9050981/02.03.2016г. с предмет: „Основен ремонт на тротоари на ул.”Ат.Буров”, гр.Рудозем и основен ремонт на ул.”Акация” о.т.246 до о.т.260, с.Чепинци”
Уникален номер в Регистъра на АОП:00254-2016-0006 „Доставка на строителни материали и материали, св
Краен срок за закупуване на документация: 07.03.2016 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 07.03.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 08.03.2016 10:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0006 „Доставка на строителни материали и материали, свързани със строителството за нуждите на община Рудозем.”