Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - профил на купувача
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0005 “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистван
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0005 “Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Община Рудозем, област Смолян за срок до 31.12.2017 г.”
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0004 - „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упраж
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0004 - „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обект: Възстановяване на подпорна стена за укрепване на Главния колектор на града и левия бр ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0003 - „Възстановяване на подпорна стена за укрепване
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0003 - „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на Главния колектор на града и левия бряг на река Арда в кв.31", намиращ се на ул. "Хан Аспарух", гр.Рудозем.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0002 - Изготвяне на работен проект и осъществяване на
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0002 - Изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителство за обект: „Възстановяване на подпорна стена за укрепване на Главния колектор на града и левия бряг на р ...
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0001 „Избор на изпълнител за внедряване на нова отопли
Краен срок за закупуване на документация: 16.02.2016 17:00:00
Срок за получаване на офертите: 16.02.2016 17:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 17.02.2016 11:00:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2016-0001 „Избор на изпълнител за внедряване на нова отоплителна система в ОДЗ „Снежанка” – сграда 1, община Рудозем”
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, публикувана на 03.12.2015г.
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ,публикувано на 03.12.2015г., редактирано на 24.03.2016г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0010 „Доставка на горива за отопление за нуждите на об
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0010 „Доставка на горива за отопление за нуждите на община Рудозем“
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2012-0009 „Избор на правен консултант за възлагане на проце
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2012-0009 „Избор на правен консултант за възлагане на процесуално представителство за защита на интересите на Община Рудозем пред компетентните съдилища и органи“
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0009 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвя
Краен срок за закупуване на документация: 09.11.2015 16:00:00
Срок за получаване на офертите: 09.11.2015 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 10.11.2015 12:30:00
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00254-2015-0009 „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг, във връзка с ...
Уникален номер в регистъра на АОП: 00254-2015-0008, „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки
Краен срок за закупуване на документация: 09.11.2015 16:00:00
Срок за получаване на офертите: 09.11.2015 16:00:00
Дата и час на отваряне на офертите: 10.11.2015 14:30:00
„Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Рудозем ...