Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност пр

Срок за получаване на офертите: 21.10.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:"Благоустрояване на паркови пространства и площад в гр. Рудозем, общ. Рудозем"

Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 14.10.2019 16:09:32
Приложение №1 - Техническа спецификация
Публикувано на : 14.10.2019 16:09:43
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 14.10.2019 16:11:27
Приложение №3.1 - ПАРК УПИ IX в кв. 39
Публикувано на : 14.10.2019 16:11:37
Приложение №3.3 - КС УПИ ІV, кв. 22
Публикувано на : 14.10.2019 16:11:53