Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност пр

Срок за получаване на офертите: 15.10.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на СМР за обект  „Реконструкция на ул. „Кап. Петко войвода”, нейните пресечки и прилежащи междублокови пространства”

Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 08.10.2019 16:45:02
Приложение №1 - Техническа спецификация
Публикувано на : 08.10.2019 16:45:13
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 08.10.2019 16:45:43
Приложение №3 - КСС
Публикувано на : 08.10.2019 16:46:53