Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност пр

Срок за получаване на офертите: 02.10.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:Избор на изпълнител на СМР за обект  „Рехабилитация на път SML 2248 /III-8683/ Смилян – Букаците – Горово – граница общ. (Смолян – Рудозем) – Витина – Елховец /ІІІ 8681/”  от к. 8+300 до км. 12+100“

Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 25.09.2019 09:11:03
Приложение №1 Техническа спецификация
Публикувано на : 25.09.2019 09:11:15
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 25.09.2019 09:11:37
Приложение №3 КСС
Публикувано на : 25.09.2019 09:12:04