Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност

Срок за получаване на офертите: 12.07.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет избор на изпълнител на СМР  на обект: „Реконструкция на улица с идн. № 05365.507.174 с. Борие”


Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 03.07.2019 15:13:21
Приложение №1 - Техническа спецификация
Публикувано на : 03.07.2019 15:13:30
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 03.07.2019 15:13:38