Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Обществени поръчки - Пазарни консултации

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност

Срок за получаване на офертите: 04.12.2019

Обява за пазарни консултации на основание чл.44 от ЗОП относно определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Водоем 400 м3 и външен водопровод в местността „Елидже”, с. Чепинци”, общ. Рудозем“

Файлове за сваляне:

Покана
Публикувано на : 27.11.2019 14:35:44
Приложение №1 - Техническа спецификация
Публикувано на : 27.11.2019 14:35:56
Приложение №2 Образец на оферта
Публикувано на : 27.11.2019 14:36:06