Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Новини
17 май 2019
ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПО ПРСР 2014-2020
ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПО ПРСР 2014-2020
 
09 май 2019
ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПО ПРСР 2014-2020
На 07.05.2019 г. г-н Румен Пехливанов – Кмет на Община Рудозем подписа договор за отпускане на БФП № BG06RDNP001-7.007-0068-C01 с Държав ...
 
05 март 2018
ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПОДПИСА ДОГОВОР С ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУДОЗЕМ”
ОБЩИНА РУДОЗЕМ ПОДПИСА ДОГОВОР С ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТ ...

Контакти
Централа: 0306/ 9-91-99
Факс: 0306/9-91-41
Анкета
Бихте ли се включили в планирането на местните(общински) политики?