Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Начало > За общината > Галерия > Румен Пехливанов - Кмет на Община Ру ...
Галерия
Румен Пехливанов - Кмет на Община Рудозем
 

Роден на 17 април 1977, женен, с две деца. Завършил висше образование през 2004г. в „УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО“ – София степен Бакалавър, специалност „Маркетинг“. През 2007г. придобива степен Магистър във ВСУ „Черноризец Храбър“ направление ФИНАНСИ, специалност „Счетоводство и контрол“.

От 1999г.е управител в собствена фирма и я ръководи до 2002г., когато започва работа в „Рубелла Бюти“ ЕАД на длъжност Офис мениджър. От 2003г. е председател на Общински съвет – гр.Рудозем до 2007г. и същевременно от 2005 до 2008г. е ръководител в Банка ДСК ЕАД - Филиал Рудозем. От 2007г. до момента на избирането си ръководи собствена фирма в сектора за високи технологии.

Владее отлично английски и руски език, с експертно ниво на компютърна грамотност.

Преминал курс на обучение в Германия по програма „ЛИДЕР” и другите финансови инструменти на ЕС.

Понастоящем Кмет на Община Рудозем.