Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Документи

Заповед 344/19.07.2013г.

ОБЯВА

 


Уведомяваме жителите на с.Бяла река , че със Заповед №344/19.07.2013г. е разрешено изработването на ПУП за имот с идентификатор 07689.508.1452 по КККР за с.Бяла река ,с УПИ IV в кв.ЗЗ по плана на с.Бяла река.
Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в Об А гр. Рудозем, стая №18 в срок до 10.08.2013 год.

Община Рудозем

Файлове за сваляне: