Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Документи

Заповед 340/18.07.2013г.

ОБЯВА

 


Уведомяваме жителите на гр.Рудозем , че със Заповед №340/18.07.2013г. е разрешено изработването на ПУП за имот с идентификатор 63207.501.180 по КККР за гр.Рудозем ,с УПИ V в кв.36 по ПУП на гр.Рудозем за отреждане на самостоятелно УПИ за автомивка.
Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №18 в срок до 31.07.2013 год.

 

Община Рудозем

Файлове за сваляне: