Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Документи

Заповед 253/13.05.2013г.

ОБЯВА


Уведомяваме жителите на с.Чепинци, че със Заповед№253/13.05.2013 г. е разрешено изработването на ПУП за имот пл.№161 попадащ в кв.23 по плана на с.Чепинци.
Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №18 в срок до 28.05.2013 год.


Община Рудозем

Файлове за сваляне: