Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Документи

Заповед 252/13.05.2013г.

ОБЯВА
Уведомяваме жителите на с.Чепинци,че със Заповед№252/13.05.2013 г. е разрешено изработването на ПУП за имот пл.№938 попадащ в кв.104 по плана на с.Чепинци.
Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №18 в срок до 28.05.2013 година.

ОБЩИНА РУДОЗЕМ

Файлове за сваляне: