Помощна информация | Обратна връзка | Карта на сайта | На живо :: English :: | Размер: -A A A+
Документи

Заповед №154/07.05.2014г.

ОБЯВА


Уведомяваме жителите на гр. Рудозем,че със Заповед №154/07.05.2014 г. е разрешено изработването на ПУП за ПИ 63207.506.113 по КК на гр. Рудозем с УПИ I - СПТУ, кв. 72 по плана на гр. Рудозем.
Желаещите могат да се запознаят с издадената Заповед в ОбА гр. Рудозем, стая №18 в срок до 22.05.2014 год.


Община Рудозем

Файлове за сваляне: